TS. Truong Nhi

Tiến sĩ Kỹ thuật, chuyên ngành Các hệ thống năng lượng tích hợp, 2016 –...

TS. Francisco Romera

Francisco is part of the Cornwall Business School at the Falmouth University (UK), being a...

Rich McClellan

Strategy & Policy | Sustainability | Transformation | Leadership Development | Circular Economy | McKinsey...

THS. Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân

Tiến sĩ Bạch Tân Sinh hiện là cộng sự cấp cao tại Viện Chính sách...

TS. Bạch Tân Sinh

Tiến sĩ Bạch Tân Sinh hiện là cộng sự cấp cao tại Viện Chính sách...

G.S Lê Vũ Quân

Giáo sư Lê Vũ Quân là Nhà Giáo Dục có hơn 20 năm kinh nghiệm...

TS. Nguyễn Hữu Ninh

TS Nguyễn Hữu Ninh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu,...

TS. Lê Minh Hạnh

PhD in Business Economics, Institute of Management Control and Business Accounting, TU Braunschweig, Germany MSc. in...

THS. Thạch Phước Hùng

- Master of Public Policy, Fulbright Economics Teaching Program, Vietnam Program, Harvard Kennedy School, Harvard University...

THs Hoàng Thị Hồng Lộc

- Thạc sĩ Chính sách công (trường đại học Fulbright Việt Nam) - Nghiên cứu sinh ngành Kinh...