GS. Lê Vũ Quân

Chuyên gia cộng tác cao cấp

TIỂU SỬ

Giáo sư Lê Vũ Quân là Nhà Giáo Dục có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông giảng dạy chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô và  kinh tế phát triển. Ông là Giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học ở Việt Nam từ năm 2005. Nghiên cứu của ông thuộc các lĩnh vực khởi nghiệp, quản trị, sức khỏe cộng đồng, và phát triển bền vững. Công trình nghiên cứu của ông đã được xuất bản trên các tạp chí học thuật hàng đầu, bao gồm International Review of Financial Analysis, Journal of International Money and Finance, International Journal of Entrepreneurship Behavior & Research, và Public Health. Ông đã từng giữ các vị trí quản lý giáo dục cao cấp tại một số trường đại học. Hiện nay, ông là Phó Hiệu Trưởng phụ trách đào tạo tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ (UMT) Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi trở về Việt Nam, GS Quân là Giáo sư Danh Hiệu Eva Albers ngành Kinh tế học và Giám đốc Chương trình Kinh doanh Quốc tế tại Trường Kinh doanh và Kinh tế Albers, Đại học Seattle, Hoa Kỳ. GS Quân từng là Học giả Fulbright tại Trường Kinh doanh Hà Nội (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006. Ông cũng làm Học giả Fulbright lần thứ hai tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Ông cũng là Chuyên gia Giáo dục Fulbright tại Đại học Đà Lạt năm 2017. GS Quân đã từng nhận được nhiều nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học từ Bộ Ngoại Giao Hòa Kỳ, các trường đại học và tổ chức giáo dục tư nhân.