Dự án ICED năm 2020

1. “Chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
 • Thời gian: Tháng 7/2020
 • Đơn vị tài trợ: Viện Nghiên cứu Phát triển Tp. HCM, Văn Phòng Thành Ủy
 • Tình trạng: đã hoàn thành, đưa vào Tài liệu phục vụ văn kiện đại Hội Đảng Bộ Tp. HCM.
2. Tư vấn xây dựng mô hình sinh kế ứng phó hạn mặn 3 tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang
 • Thời gian: Tháng 8-12/2020
 • Đơn vị tài trợ: Công ty Lavifood
3. Design and Implementation of PRO Vietnam’s Proof of Concept for Municipal Solid Waste Management Ho Chi Minh City
 • Thời gian: Tháng 4/2020
 • Đơn vị tài trợ: PRO Vietnam
4. “The Mekong Water Custodian” (Category: Efficient water use)
 • Thời gian: Tháng 11/2020
 • Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Hà Lan
5. “Let it float, let it hold, let it grow” (Categories: system for water storage and flood-based system)
 • Thời gian: Tháng 11/2020
 • Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Hà Lan
6. “Công nghệ đột phá trong quản trị tài sản công” (Ur-scape)
 • Thời gian: Tháng 11/2020
 • Đơn vị tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ
 • Đơn vị phối hợp: Khu Công nghệ phần mềm – ĐHQG TPHCM và Trung tâm Nghiên cứu ETH-Singapore