HỘI THẢO: “KINH TẾ TUẦN HOÀN – GIẢI PHÁP HƯỚNG ĐẾN TRUNG HÒA CARBON CHO KHU ĐÔ THỊ ĐHQG-HCM”

Chiều ngày 02/07/2024, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn đã tổ chức...

THƯ MỜI HỘI THẢO “KINH TẾ TUẦN HOÀN – GIẢI PHÁP HƯỚNG ĐẾN TRUNG HÒA CARBON CHO KHU ĐÔ THỊ ĐHQG-HCM”

Nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Quốc gia Thành phố...

Cần giải pháp đồng bộ và phối hợp toàn diện tạo sức mạnh cho thương hiệu Việt

Sáng nay (27-6), Báo SGGP tổ chức hội thảo “Thương hiệu – Nội lực mềm...

HỘI THẢO KHOA HỌC: “TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI TP.HCM”

Ngày 24/05/2024, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) phối hợp cùng...

HỘI THẢO “GIẢI PHÁP CẤP THIẾT BẢO VỆ VÙNG ĐBSCL”: KẾ SÁCH TRĂM NĂM

Hôm nay 15-5, tại TP. Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần...

ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...

BÁN TÍN CHỈ CARBON Ở ĐÂU ĐỂ ĐƯỢC GIÁ CAO?

Trên hành trình “xanh hóa” nền kinh tế toàn cầu, tín chỉ carbon đang là...

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn công bố kế hoạch tuyển dụng...

Nghiên cứu điển hình

Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn để quản lý chất thải rắn đô thị...