Giới thiệu ICED

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Viện được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc ĐHQG-HCM và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2020 theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số A-2-2-3-4 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 16/06/2020. Cùng với thành viên sáng lập từ cộng đồng doanh nghiệp là VinaCapital và Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC), ICED định hướng là trung tâm chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp và chính sách cho chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương; và kết nối Doanh nghiệp – nhà nước – đại học và các bên có liên quan trên cơ sở liên kết lợi ích – nhu cầu để hướng về mục tiêu chung phát triển bền vững.

 

tầm nhìn

Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế Tuần hoàn, ĐHQG-HCM khẳng định vị thế của mình với tầm nhìn là:

  • Trở thành Viện dẫn đầu cung cấp các kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách trong phát triển Kinh tế tuần hoàn.
  • Trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp và chính sách liên quan “kinh tế tuần hoàn” cho chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương.

Sứ mệnh

  • Cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam mang tính thực tiễn cao.
  • Đóng góp và kết nối nền kinh tế tuần hoàn thế giới và Việt Nam.

Sơ đồ tổ chức