Giới thiệu ICED

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc thành lập Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tuần Hoàn trực thuộc ĐHQG-HCM và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2020 theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số A-2-2-3-4 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 16/06/2020.

tầm nhìn

Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế Tuần hoàn, ĐHQG-HCM khẳng định vị thế của mình với tầm nhìn là:

  • Trở thành Viện dẫn đầu cung cấp các kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách trong phát triển Kinh tế tuần hoàn.
  • Trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp và chính sách liên quan “kinh tế tuần hoàn” cho chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương.

Sứ mệnh

  • Cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam mang tính thực tiễn cao.
  • Đóng góp và kết nối nền kinh tế tuần hoàn thế giới và Việt Nam.

Sơ đồ tổ chức