ThS. Hoàng Thị Hồng Lộc

Nghiên cứu viên cộng tác

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Chính sách công
  • Phát triển kinh tế bền vững
  • Giáo dục đại học

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Thạc sĩ Chính sách công (trường đại học Fulbright Việt Nam)
  • Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế phát triển (Đại học Charles Darwin, Úc)

Tiểu sử

Cô Hoàng Thị Hồng Lộc (Lucy Hoang) nhận được học bổng Fulbright vào năm 2012. Đây là học bổng toàn phần được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho chương trình học Thạc sĩ Chính Sách Công tại Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. [Chương trình là sự hợp tác giữa đại học Kinh Tế Tp.HCM và trường Harvard Kennedy]. Từ chương trình này cô đã có nhiều cơ hội nghiên cứu chuyên sâu các chủ đề về kinh tế như Kinh tế lượng ứng dụng, Chính sách phát triển, Phát triển vùng và địa phương.

Cô giảng dạy tại khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ từ năm 2008. Cô đã công bố nhiều bài báo khoa học và thực hiện nhiều dự án liên quan đến các vấn đề kinh tế khác nhau của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam. Cô đã hỗ trợ thành công cho các cơ quan chính quyền địa phương nhằm xây dựng năng lực lãnh đạo và phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, cô sở hữu kênh Youtube và đạt Giải thưởng Nhà sáng tạo Youtube với hơn 194 ngàn người đăng ký theo dõi kênh. Kênh Youtube chính là minh chứng cho những gì cô đang làm với vai trò là một nữ doanh nhân trong lĩnh vực Kinh Tế Tuần Hoàn.

Cô Hồng Lộc đặc biệt quan tâm đến các nghiên cứu về phát triển bền vững. Luận án tiến sĩ của cô mang chủ đề: “Đóng góp của giáo dục đại học đến tăng trưởng kinh tế bền vững: minh chứng từ ngành thủy sản tại Việt Nam”. Các nghiên cứu sâu hơn của cô sẽ tập trung vào sản xuất bền vững và các vấn đề liên quan đến nước thải, dưới góc nhìn của một nhà kinh tế học.