TS. Đặng Thương Huyền

Trưởng Phòng Khoa học

và Quản lý dự án

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Ô nhiễm chất hữu cơ và kim loại nặng, địa hoá môi trường
 • Xử lý ô nhiễm bằng tận dụng chất thải của các ngành nông nghiệp, thuỷ sản, khoáng sản đối với kim loại nặng, dioxin
 • Biến đổi khí hậu
 • Sức chịu tải của môi trường
 • Tích trữ carbon trong rừng ngập mặn
 • Địa chất thuỷ văn: mô hình dòng chảy, lan truyền chất ô nhiễm, quản lý bền vững nguồn nước
 • ….

Chuyên môn

 • Tiến sĩ (2010): ngành Kỹ thuật Môi trường và Đô thị, Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản
 • PhD – exchange: Kĩ thuật tài nguyên nước, khoa Kỹ thuật, trường Đại học Lund, Thuỵ Điển
 • Thạc sĩ (2007): Trường Đại học Gadjah Mada, Indonesia
 • Kỹ sư (2005): trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM