THS. Lê Bá Nhật Minh

Chuyên gia – Đổi mới sáng tạo trong Kinh tế tuần hoàn

Trợ lý Viện Trưởng

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Quản  chuỗi cung ứng xanh
  • Cộng sinh công nghiệp 
  • Tích hợp đổi mới  hình kinh doanh  nguyên tắc kinh tế tuần hoàn 

Chuyên môn

  • Cử nhân Thương mại – Trường Đại học WollongongÚc 
  • Thạc  Quản  Chuỗi Cung ng – Trường Kinh doanh Sydney, Đại học WollongongÚc 

Một số hoạt động tiêu biểu

  • Organized Webinar: “Supply Chain Management Post Covid-19”, which has mapped the solutions for Ministry of Planning and Investment to attract FDI during the restructuring of global supply chain.  
  • Organized “Innovation Expo 2020”, which attracted 10 research projects in different fields, and has built the bridge to promote “innovation exchange between Vietnam and Australia through this event.  

Các dự án đang thực hiện

  • Accessing the transition capacity of SML enterprises related to recycle plastic to be involved circular economy in Ho Chi Minh City