Viện nghiên cứu kinh tế tuần hoàn (ICED), trực thuộc Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh và Hội Đồng Năng Lượng Thế Giới tại Việt Nam (WEC-VN) đăng Bản Khảo Sát Năng Lượng Việt Nam 2021 trên tạp san thường niên phát hành bởi Hội Đồng Năng Lượng Thế Giới (WEC).

Thời gian gần đây, vấn đề quản lý phát triển năng lượng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các tổ chức quốc tế, cơ quan đoàn thể cấp quốc gia, và cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Viện nghiên cứu kinh tế tuần hoàn (ICED), trực thuộc Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh  phối hợp cùng Hội Đồng Năng Lượng Thế Giới tại Việt Nam (WEC-VN) hoàn thành nghiên cứu thường niên về Khảo sát năng lượng Việt Nam và đã có biên bản tổng kết được cập nhật và đăng trên tạp san thường niên của Hội Đồng Năng Lượng Thế Giới (WEC) vào đầu năm 2022.

Link: https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-issues-monitor-2022.

Được biết, năm 2021 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Hội Đồng Năng Lượng Thế Giới với tư cách thành viên; điều này tạo điều kiện cho Việt nam có những bước chuẩn bị tốt hơn trong công cuộc chuẩn bị cho sự chuyển dịch năng lượng hứa hẹn sẽ diễn ra trong tương lai và theo đó đóng góp tích cực cho chiến dịch hướng tới mục tiêu Xã Hội Không Phát Thải (Phát Thải Ròng Bằng 0 – Net Zero Emission) tầm nhìn tới 2050.

Sự kết hợp giữa ICED WEC-VN mở ra nhiều cơ hội cho các nghiên cứu sâu hơn về vấn đề phát triển năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn, và qua đó tạo ra nhiều giá trị bền vững phục vụ cho sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tại Việt Nam nói riêng, và đóng góp cho giá trị thịnh vượng chung của quốc gia nói chung.

Văn bản khảo sát năng lượng tại Việt Nam 2021:

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2022_Vietnam_commentary.pdf


Dr Trần Thiện Khánh

Trưởng nhóm nghiên cứu năng lượng và vật liệu tiên tiến trong kinh tế tuần hoàn

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED)

Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM)