Nghiên cứu điển hình

Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn để quản lý chất thải rắn đô thị...

Nghị quyết 98 mở đường băng cho tiến trình Xanh hóa nền kinh tế TP.HCM

Theo PGS. TS Nguyễn Hồng Quân, chính Nghị quyết 98 đã mở đường băng cho...

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân: Nhờ báo chí, thông điệp khoa học trở nên gần gũi và sinh động

Từ cách giúp thông tin khoa học trở nên gần gũi và dễ tiếp cận...

ICED và WEC-VN đăng bản Khảo Sát Năng Lượng Thế Giới 2021: Việt Nam

Viện nghiên cứu kinh tế tuần hoàn (ICED), trực thuộc Đại Học Quốc Gia Thành...