GS. TS. Mai Thanh Phong

PGS.TS Mai Thanh Phong

Phó Chủ tịch Hội đồng Viện

Chức danh

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM