Ông Phạm Phú Trường

Ông Phạm Phú Trường

Phó Viện Trưởng

Lĩnh vực chuyên môn

 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế, Paris Graduate School of Management (PGSM).
 • Tư vấn cấp cao từ chiến lược kinh doanh, xúc tiến đầu tư, quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu kinh tế và thị trường đến tái cấu trúc công ty, chiến lược phát triển nguồn vốn con người, chiến lược truyền thông, PR và Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR)
 • Tài chính và đầu tư
 • Đào tạo

chức danh

 • Phó Chủ tịch HĐTV Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập Toàn Cầu (GIBC)
 • Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Lộc
 • Thành viên HĐQT, Công ty CP Sóng Việt
 • Nhà sáng lập Công ty CP An Ninh Thông Minh Toàn Cầu (GSS)
 • Chủ tịch Công ty TNHH Tái Chế Bao Bì PRO Việt Nam (Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận)
 • Giám đốc điều hành, Nhóm xúc tiến nhanh cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam (VBI – Fast Track)
 • Chủ tịch, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM)
 • Thành viên Đoàn Chủ Tịch Ủy Ban Trung ương Hội Doanh nhân
  trẻ Việt Nam
 • Thành viên Tổ công tác Xây dựng Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực – ĐHQG TP.HCM
 • Đồng sáng lập – Ban Cố vấn, Việt Nam CEO Forum