GS. TS. Nguyễn Văn Phước

GS. TS. Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch Hội đồng Viện

Chức danh

  • Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
  • Nguyên viện trưởng Viện môi trường và tài nguyên – Đại học quốc gia TP. HCM