MSC. Luan Pham Dang Manh Hong

Research Associate 

Bio

Researcher Luan Pham Dang Manh Hong completed Master program of Environmental Sciences of Wageningen University and Research (WUR) in Netherlands. He is senior research in Environmental Science field with more than 10 years of experience working in academic sector. With his specialization of Geographic Information System (GIS), Remote sensing and social science, he has participated into many interdisciplinary projects about natural conservation and sustainable livelihoods.

His main focus is on application of remote sensing to analyze dynamics of socio-ecological systems, e.g. land-use and land cover transformation, urbanization or forest loss. The outcomes of the researches help understand the interaction between social and natural systems.

Publications

International

  1. Pham, L.H., Pham, L.T.H., Dang, T.D., Tran, D.D., Dinh, T.Q., 2020. Application of Sentinel-1 data in mapping land-use and land cover in a complex seasonal landscape: a case study in coastal area of Vietnamese Mekong Delta. Geocarto Int. 0, 1–18. https://doi.org/10.1080/10106049.2020.1869329
  2. Pham, L. D. M. H., Guerra, J. D. P., Nguyen, H. Q., Korbee, D., Tran, D. D., Ho, L. H., Do, H. Q., Luu, T., Gorman, T., & Hermans, L. (2022). Socio-hydrological approach for farmer adoptability to hydrological changes: a case study in salinity-controlled areas of the Vietnamese Mekong Delta. Hydrological Sciences Journal, null-null. https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2030865
  3. Nguyen Hong Quan, Dorien Korbee, Ho Huu Loc, Jacob Weger, Phan Thi Thanh Hoa, Nguyen Thi Thanh Duyen, Pham Dang Manh Hong Luan, Luu Thi Tang, Dang Ho Thi Phuong Thao,Ngo Thi Thu Trang, Leon Hermans, Jaap Evers, Andrew Wyatt, Chau Nguyen Xuan Quang, Ho Long Phi. Farmer adoptability for livelihood transformations in the Mekong delta: a case in Ben Tre province. Journal of Environmental management and Planning
  4. Nguyen, Q.H., Tran, D.D., Dang, K.K., Korbee, D., Pham, L.D.M.H., Vu, L.T., Luu, T.T., Ho, L.H., Nguyen, P.T., Trang, T.T., Nguyen, D.T.K., Wyatt, A., van Aalst, M., Tran, T.A., Sea, W.B., 2020. Land-use dynamics in the Mekong delta: From national policy to livelihood sustainability. Sustain. Dev. 1–2. https://doi.org/10.1002/sd.2036
  5. Thuy, B. T., Dao, A. D., Han, M., Nguyen, D. C., Nguyen, V. A., Park, , Manh Hong Luan, P. D., Thanh Duyen, N. T., & Nguyen, H. Q. (2019). Rainwater for drinking in Vietnam: Barriers and strategies. Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA, 68(7), 585–594. https://doi.org/10.2166/aqua.2019.054
  6. Nguyen, H.Q., Tran, D.D., Luan, P.D.M.H., Ho, L.H., Loan, V.T.K., Anh Ngoc, P.T., Quang, N.D., Wyatt, A., Sea, W., 2020. Socio-ecological resilience of mangrove-shrimp models under various threats exacerbated from salinity intrusion in coastal area of the Vietnamese Mekong Delta. Int. J. Sustain. Dev. World Ecol. 4509, 1–14. https://doi.org/10.1080/13504509.2020.173185

National

  1. Quang, C. N. X., Ngô Ngọc Hoàng Giang, Luân, P. Đ. M. H., & Hưng, P. Q. (2021). Ảnh hưởng của đô thị hóa đến quan hệ mưa – dòng chảy tràn: Nghiên cứu điển hình cho lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, TP.Hồ Chí Minh. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ – Khoa Học Trái Đất và Môi Trường, 39, 1–7. https://doi.org/10.32508/stdjsee.v5iSI1.617
  2. Đức Dũng, T., Quốc Quân, N., Thị Thanh Huệ, N., & Luân, P. (2021). Đánh giá chất lượng nước sông Lá Buông bằng phương pháp thống kê đa biến theo không gian và thời gian. Vietnam Journal of Hydrometeorology, 731(11), 36–53. https://doi.org/10.36335/vnjhm.2021(731).36-53
  3. Thị, Đ., Thúy, D., Dũng, T. Đ., Đặng, P., Hồng, M., Thị, N., & Duyên, T. (2020). Đánh giá tính bền vững sinh kế của nông dân trồng lúa vùng lũ thượng lưu đồng bằng sông Cửu Long. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ – Khoa Học Tự Nhiên, 4, 64–76. https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i1.992

Conference

  1. Luan Pham D.M.H., Dung Tran D., Long Ngo H.D., Quang Toan D., Combining object-based image analysis with machine learnig to delineate aquaculture water bodies – A case study in Tam Nong district, Dong Thap province of Viet Nam