Vào ngày 11/03/2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo: “Các xu hướng chủ đạo và mối liên hệ với đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn là khách mời, diễn giả trình bày tham luận về: “Circular Economy-Oriented Business Model Innovation”.

Theo PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân, thiết kế mô hình kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn sẽ tăng cường hiệu quả việc sử dụng nguồn tài nguyên. Cùng với đó, đây được xem là mô hình kinh doanh “đổi mới sáng tạo” với việc ứng dụng nhiều công nghệ số, do vậy giúp tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp vừa và nhỏ..

Tham gia với hội thảo còn có các chuyên gia về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như GS. Anil Gupta, TS. Binny Prabhahakar, và Ông Ravi Narayan.

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp và đã đặt ra nền móng ban đầu cho hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trong tương lai.