Vào ngày 09/09/2021, Trung tâm nghiên cứu Kinh doanh có Trách nhiệm (Centre for Responsible Business), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (International Development Research Centre) đã tổ chức sự kiện bên lề của Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Thế giới với tiêu đề “Nền kinh tế tuần hoàn: Cơ hội & Thách thức cho các quốc gia phía Nam Toàn cầu”.

Sự kiện này hướng đến các bên liên quan khác nhau từ phía Bắc Toàn cầu (các bên tham gia chính sách, học viện và khu vực tư nhân như các thương hiệu lớn và các công ty chuỗi cung ứng), các bên tham gia Kinh tế tuần hoàn ở miền Nam Toàn cầu và các tổ chức quốc tế. Phiên thảo luận nhằm mục đích mang lại quan điểm từ các quốc gia ở Nam Toàn cầu như Ấn Độ, Kenya và Việt Nam để làm nổi bật các cơ hội, thách thức và các giải pháp tiềm năng trong việc thực hiện các giải pháp kinh tế tuần hoàn.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn là khách mời, diễn giả trình bày tham luận về: “Những thách thức đối với việc thúc đẩy thực hành tuần hoàn ở Việt Nam là gì? ICED giải quyết một số thách thức như thế nào? Làm thế nào để gắn kết các các bên liên quan khác nhau cùng tham gia? Một số đổi mới tạo điều kiện cho hành động về tính tuần hoàn là gì?”

Tham gia vào Phiên thảo luận với hội thảo còn có các chuyên gia và về kinh tế tuần hoàn như Tiến sĩ Lại Văn Mạnh, Trưởng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), Bộ TN&MT; Ông Anirban Ghosh, Giám đốc Phát triển Bền vững, Tập đoàn Mahindra & Mahindra (ông cũng là Chủ tịch Nhóm Công tác Kinh tế Tuần hoàn tại FICCI); Bà Noreen Nthiga, Cố vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ, Văn phòng Điều hành của Tổng thống, Kenya; Ông Newton Owino (Giám đốc, Alisam Products) – Một doanh nghiệp làm việc tại Kenya về nuôi tơ (làm việc với nông dân), sợi tơ và các sản phẩm khác; Giáo sư Prasanta Dey – Giáo sư, Điều hành và Quản lý Thông tin, Trường Kinh doanh Aston (với trọng tâm nghiên cứu về các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sự lưu hành giữa các lĩnh vực khác).

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp và đặt ra nền móng ban đầu cho việc phát triển mạng lưới hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) và các đơn vị chính phủ và tư nhân ở khu vực phía Nam toàn cầu trong tương lai.

Link to watch recorded event: https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6841709735402618880/

Agenda

Time
Speaker
Topic/ Question
6:00 pm IST Devyani Hari, Centre for Responsible Business Welcome the participants and hand over to Rijit
6:01 pm – 6:05 pm IST Rijit Sengupta, CEO, Centre for Responsible Business Setting the context
6:05 pm – 6: 10 pm IST Erin Tansey Special Remarks
6:10 – 7:30 pm IST: Panel discussion starts (Chair and Panel introduced by Devyani Hari)
6:10 – 6:20 pm Ms. Izabella Teixeira, Co-Chair, International Resource Panel Global perspectives and trends towards circularity. Also touch upon perspectives of Global North and South. Current scenario in Brazil
6:20 – 7:15 pm IST (55 mins)7-8 mins per speaker Dr. Lai Van Manh, Head of the Department of Economics of Natural Resources and Environment at the Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE), MONRE. Highlight the government’s perspective on opportunities for circular economy in Vietnam and how policies are supporting such a transition.Can also touch upon major challenges perceived to achieve circular objectives
Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Hồng Quân (Quan), Member of the Council Board, Director, Institute For Circular Economy Development (ICED), Vietnam National University – Ho Chi Minh City (VNU – HCM) What are the challenges for promoting circular practices in Vietnam? How does the Institute address some of the challenges? How does it engage with different stakeholders? What are some of the innovations facilitating action on circularity
Mr. Anirban Ghosh, Chief Sustainability Officer, Mahindra & Mahindra Group(he is also the Chairman of the Circular Economy Working Group at FICCI) Current state of the conversation on circularity in India for businesses? What is the potential for job creation through circularity? What are challenges for business or supply chains for circularity? Can you share some innovations or practices that support circular models
Ms. Noreen Nthiga, SME Advisory, Executive Office of the President, Kenya What role does a circular transition play in the priorities of the Kenyan government? How are policies considering and supporting such a transition especially for SMEs? What are the main challenges that policy actors face when integrating circular considerations?
Mr. Newton Owino (Director, Alisam Products)A business working in Kenya on silk rearing (engaging with farmers), silk yarn and other products. What opportunities do you see for circular economy in your business? What are some of the challenges that you face in pursuing circularity? What support do businesses need in order to adopt more sustainable and circular practices?
Prof. Prasanta DeyProfessor, Operations and Information Management, Aston Business School (with research focus on SMEs and circularity amongst other areas) Given your experience of working with stakeholders both in developed and emerging economies can you share your experiences on how is circularity driven through different economies? (covering some examples of what you are doing in UK, other European countries, Kenya, Vietnam and India, role of different stakeholders and differences in the approaches)How can the Global North support initiatives in emerging and developing economies?
7:15 pm – 7:30 pm Q&A
7:30 pm – 7:35 pm Vote of Thanks- Dr. Bhim Adhikari, IDRC