Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, ngày 2/7/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn.

Hợp tác giữa VIPRI và ICED được ký kết với mục đích tăng cường nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, phản biện chính sách và đào tạo (nếu phù hợp) về kinh tế tuần hoàn và sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, trên cơ sở phát huy hết khả năng và thế mạnh của hai bên. Nội dung chính của hợp tác bao gồm: i) Hợp tác trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách: thực hiện các nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn và sở hữu trí tuệ; thực hiện các hoạt động phản biện, tư vấn chính sách trong các lĩnh vực có liên quan; tăng cường khả năng thực hiện và công bố các sản phẩm khoa học; ii) Hợp tác trong hoạt động đào tạo: tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn theo nhu cầu của xã hội; iii) Hợp tác trong trao đổi thông tin: chia sẻ, cung cấp thông tin cần thiết, trao đổi danh sách các nhà nghiên cứu để cùng tham gia những đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn; iv) Hợp tác trong tổ chức sự kiện: phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học, hội thảo, tọa đàm về các nội dung nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn.

TS Tạ Quang Minh – Viện trưởng VIPRI và PGS.TS Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng ICED ký kết Thỏa thuận hợp tác

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký, trong thời gian tới, VIPRI và ICED sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về kết quả của các nội dung hợp tác.

CT

Nguồn: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3456/vipri-va-iced-tang-cuong-hop-tac-ve-so-huu-tri-tue-va-kinh-te-tuan-hoan.aspx