Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng

Ngày 19-01-2021, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng), Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn

Ngày 19-01-2021, Trong khuôn khổ Hội nghị “Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” do Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Aston (Vương quốc Anh) phối hợp tổ chức, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng), Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách Khoa Hà Nội).