TS. Lê Quang Bảo

Chuyên gia cộng tác cao cấp

Affiliations

Senior Scientist

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) (www.icarda.org)

2 Port Said, Maadi, Cairo, Egypt

(ICARDA belongs to CGIAR Consortium of International Agricultural Research Centers)

Senior Fellow

Center for Development Research (ZEF), University of Bonn (www.zef.de)

Genscherallee 3, D-53113 Bonn, Germany

Tiểu sử

Tiến sĩ Lê Quang Bảo là nhà nghiên cứu cao cấp về Khoa học Hệ thống tương tác Con người – Môi trường và Tính bền vững với hơn 16 năm kinh nghiệm nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu sinh quốc tế.  Nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu hệ thống tương tác con người – môi trường (từ các phương pháp đánh giá đinh lượng, mô hình hóa hệ thống cho tới tiếp cận đa ngành có sự tham gia của cộng đồng) nhằm hỗ trợ việc quản lý hệ xã hội – sinh thái hướng tới tăng cường tính thích ứng và bền vững của toàn bộ hệ thống.

Các quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm các chủ đề trung tâm của phát triển kinh tế tuần hoàn như là: khảo cứu các yếu tố và cơ chế của tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi của các hệ thống sử dụng đất trong bối cảnh thay đổi toàn cầu, các cơ chế đòn bẩy về xã hội-sinh thái cần cho việc phục hồi tài nguyên đất bị suy thoái, sự dịch chuyển bền vững của các hệ thống nông nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ông bảo vệ tiến sĩ về khoa học địa lý, sinh thái học và quản lý tài nguyên thiên nhiên tại đại học Bonn (CHLB Đức). Trước khi là nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Quốc tế về Nghiên Cứu Nông nghiệp cho các Vùng khô hạn (ICARDA) (từ 2015), ông là nhà nghiên cứu cao cấp và giảng viên tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich (ETH Zurich) (2009-2014).

Ông được tặng giải thưởng của Viện hàn lâm Thụy sĩ về Nghiên cứu Đa ngành Có sự tham gia của cộng đồng (Transdisciplinary Research). Ông là học giả danh dự (Senior Fellow) tại Trung tâm Nghiên Cứu Phát triển (ZEF) của Đại học Bonn, và thành viên của Hội Cựu học giả của ETH Zurich.  Ông là thành viên ban viên tập của ba tập san khoa học quốc tế. Ông đã giảng dạy các môn học về Phân tích và Mô hình hóa Hệ thống tương tác Con người- Môi trường, Quản lý Sử đụng Đất Bền vững, Phương pháp Mô hình hóa Tác tử (Agent-based Modelling) cho Hệ tương tác Xã hội – Sinh thái, Sinh thái học Cảnh quan và đã hướng dẫn luận án tiến sĩ cho hơn 12 nghiên cứu sinh quốc tế tại các trường Đại học Châu Âu và châu Phi. Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 100 xuất bản khoa học có bình duyệt, bao gồm hơn 60 công bố khoa học trên các tập san khoa học trong hệ thống ISI hoặc Elsevier SCOPUS.