Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) đã gặp gỡ và làm việc cùng đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai đơn vị.

Thành phần tham dự phía ICED gồm có PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân (Viện trưởng), TS. Lê Quang Dũng, TS. Nguyễn Minh Tú, và Ths. Lê Bá Nhật Minh. Phía CIEM có sự hiện diện Ông Nguyễn Hoa Cương (Phó Viện trưởng) và cộng sự.

Thay mặt ICED, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân giới thiệu về tầm nhìn, mục tiêu, các hoạt động, và dự án trọng tâm đang triển khai. Ông Nguyễn Hoa Cương – Phó Viện trưởng CIEM đánh giá cao ICED trong việc phát triển KTTH thông qua các dự án hợp tác với địa phương và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hoa Cương cũng ghi nhận các góp ý quan trong của ICED trong Đề án: “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, trong đó giao CIEM là đơn vị thực thi.

Sau đó, cả hai bên thảo luận sâu hơn về những hợp tác tiềm năng, tập hợp và tận dụng nguồn lực của nhau để cùng phát triển các dự án đào tào cho doanh nghiệp, và phát triển các chính sách vĩ mô về KTTH. PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân đồng tình với những chia sẻ của Ông Nguyễn Hoa Cương rằng cần thúc đẩy các chính sách thí điểm (sandbox) để khu vực công, doanh nghiệp, viện/trường thực thi các mô hình tuần hoàn.

Buổi gặp mặt đã đạt được kết quả tốt đẹp như mong đợi, ICED và CIEM thống nhất về lộ trình hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp và phát triển chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy KTTH tại Việt Nam.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là cơ quan nghiên cứu xây dựng và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam, đề xuất các chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tình hình kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, là cơ quan tư vấn kinh tế quan trọng và tin cậy của Đảng, Nhà nước; đồng thời được bạn bè và các tổ chức quốc tế đánh giá cao trong nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế.