TS. TRẦN THIỆN KHÁNH

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh

Rác thải rắn thông thường được phân loại một cách đơn giản: rác thải rắn trong sinh hoạt và rác thải rắn trong sản xuất, tuy nhiên, quá trình xử lý rác thải rắn cũng sẽ mở ra một thị trường rất nhiều tiềm năng nếu được triển khai một cách đúng đắn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả mong muốn truyền tải những thông tin liên quan đến thực trạng và cơ hội phát triển thị trường tái chế rác thải rắn tại Việt Nam. Bên cạnh những giải pháp để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tái sử dụng hay tái chế rác thải rắn, những công nghệ nổi bật cũng như những định hướng để phát triển mô hình này cũng sẽ được thảo luận.


TS. TRẦN THIỆN KHÁNH

Chuyên gia cấp cao – Trưởng nhóm Kinh tế tuần hoàn năng lượng tái tạo, vật liệu
Viện nghiên cứu phát triển Kinh Tế Tuần Hoàn (ICED), Đại Học Quốc Gia, TpHCM

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Sustainable Energy Development and Management
  • Material Sciences and Engineering
  • Chemical Engineering
  • Wastewater Treatment

Thông tin liên hệ: https://iced.org.vn/ts-tran-thien-khanh/