Với sự hỗ trợ của Quỹ Hanns-Seidel Việt Nam (HSF Vietnam), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn: “Lồng ghép kinh tế tuần hoàn trong quy hoạch tỉnh” vào ngày 1-2/12/2022.

Lớp tập huấn thu hút hơn 30 đại biểu bao gồm các chuyên gia từ các trường đại học và viện nghiên cứu, công ty tư vấn, cùng đại diện các sở ban ngành 6 tỉnh thành (thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Phú Thọ, Bến Tre, Bình Dương, và Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đã trình bày các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, giới thiệu một số chính sách về kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, và thảo luận các cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức khi thực hiện kinh tế tuần hoàn trong một số ngành nghề và lồng ghép kinh tế tuần hoàn trong quy hoạch tỉnh tại các địa phương. Các chuyên gia cũng trình bày cơ hội áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, phát triển đô thị.

Lớp tập huấn sẽ là tiền đề để ICED và HSF Vietnam chuẩn ra mắt ấn phẩm về lồng ghép các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh sắp tới.
Ông Michael Siegner – Đại diện quốc gia của Quỹ Hanns Seidel Việt Nam phát biểu chào mừng
PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn trình bày nội dung
Ông Richard McClellan (chuyên gia) trình bày nội dung
Tổng quan lớp tập huấn
Tổng quan lớp tập huấn
Phân tích bài tổng kết của đại biểu tham dự
Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm