Ngày 22/06, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Đại sứ quán Hà Lan, và Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion tổ chức khóa đào tạo. 

Vui lòng xem slide trình bày của các diễn giả dưới đây

HCM CE Bootcamp ngày 1 (22/06/2022)

35 doanh nghiệp đã tham gia tham gia khóa đào tạo. Ngày đầu tiên, các chuyên gia đã giới thiệu kiến thúc chung, các khía cạnh ứng dụng, trường hợp điển hình, và các chính sách liên quan về kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp tham dự. 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu mở đầu chương trình

Đại diện các doanh nghiệp tham dự khóa đào tạo về kinh tế tuần hoàn

Ông Phạm Phú Trường, Phó Viện Trưởng ICED trình bày về “Phát triển bền vững và Kinh tế tuần hoàn”

GS. Timber Haaker (Đại học Saxion) trình bày về khái niệm KTTH

Ts. Nguyễn Thị Xuân Thắng trình bày về phát triển bền vững

Các học viên (đại diện các doanh nghiệp) trao đổi ý kiến với diễn giả

Bà Christa Barkel (Đại học Saxion) giới thiệu về Blockchain trong kinh tế tuần hoàn

ThS. Lê Bá Nhật Minh, Chuyên gia Đổi mới sáng tạo trong KTTH của Viện ICED, trình bày về mối tương quan giữa blockchain và KTTH

Ông Harry Futselaar (Đại học Saxion) trình bày về chủ đề Xử lý nước trong kinh tế tuần hoàn

TS. Đặng Thương Huyền, Trưởng phòng Khoa học & Quản lý Dự án (Viện ICED), trình bày về những thách thức và khó khăn khi chuyển đổi KTTH đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

TS. Lê Quang Dũng, Chuyên gia cấp cao – Trưởng nhóm KTTH Biển và Hải đảo (Viện ICED), trình bày về bảo tồn đa dạng sinh học và xu hướng trong kinh doanh

TS. Nguyễn Hoàng Nam (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Việt Nam), trình bày những cập nhật trong chính sách KTTH ở Việt Nam

TS. Nguyễn Công Thành ( Bộ môn Kinh tế – Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, Đại học Kinh tế quốc dân) trình bày những cơ hội sinh lời từ thực hiện KTTH tại Việt Nam

Các học viên chụp hình kỷ niệm cùng các diễn giả trong Ngày đầu tiên

HCM CE bottcamp ngày 2 (23/06/2022)

Ngày 23/06, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG-HCM dẫn đoàn doanh nghiệp tham quan các ứng dụng thực tiễn về kinh tế tuần hoàn tại các tập đoàn, công ty lớn. Đoàn tham quan đã được đại diện Heineken và Chi nhánh xử lý chất thải Bình Dương giới thiệu chiến lược tuần hoàn, bền vững của tập đoàn/công ty; và theo dõi chuỗi dây chuyền tận dụng rác thải/chất thải nhằm tái sử dụng, tái chế, chuyển hóa thành năng lượng và sản xuất các sản phẩm khác.

Đoàn tham quan nhà máy Heineken Việt Nam

Đoàn tham quan Chi nhánh xử lý chất thải Bình Dương

HCM CE bootcamp ngày 24/6

Ngày 24/06, ngày cuối cùng của khóa đào tạo, chuyên gia từ Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG-HCM đã hướng dẫn các doanh nghiệp thiết kế mô hình kinh doanh tuần hoàn thông qua các công cụ được phát triển.
 
Đại biểu tham gia được chia làm 4 nhóm và trình bày các mô hình kinh doanh tuần hoàn gắng liền với thực trạng của doanh nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân , Viện trưởng ICED ôn lại những nội dung học viên đã học về KTTH trong 2 ngày trước và trình bày nội dung Mô hình kinh doanh trong KTTH

TS. Nguyễn Minh Tú, Chuyên gia cấp cao – Trưởng nhóm KTTH trong nông nghiệp (Viện ICED) trình bày và thảo luận với các học viên về chủ đề KTTH trong nông nghiệp

TS. Nguyễn Kiều Lan Phương, Giảng viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Nghiên cứu viên cộng tác (Viện ICED) trình bày về KTTH trong quản lý rác thải

Giáo sư Timber Haaker (Đại học Saxion) giới thiệu và hướng dẫn Cách xây dựng mô hình kinh doanh KTTH

Các học viên được chia nhóm để thực hành xây dựng mô hình kinh doanh KTTH theo hướng dẫn của giáo sư Timber Haaker

Các học viên đại diện nhóm thuyết trình

Các học viên và diễn giả chụp hình kỷ niệm cuối chương trình