Ông Philipp Roesler

Ông Philipp Roesler

Thành viên Ban Cố vấn

Chức danh

  • Cố vấn / thành viên HĐQT một số công ty như Siemens Healthiness, Fortum, Arabesque, v.v …
  • Nguyên Tổng Giám Đốc Chi nhánh của Quỹ từ thiện Hainan Cihang – New York.
  • Từng là thành viên Ban điều hành và Giám Đốc trung tâm phát triển chiến lược vùng, World Economic Forum – Thụy Sỹ.
  • Nguyên Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Bộ kinh tế và công nghệ – CHLB Đức.