Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Thành viên Ban Cố vấn

Chức danh

  • Sáng lập & Chủ Tịch GIBC.
  • Chủ Tịch Công ty TNHH Rolex Việt Nam.
  • Chủ Tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam).
  • Chủ Tịch Hội đồng bảo trợ Saigon Times Foundation (STF).
  • Nguyên Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc PepsiCo International – Indochina, Phó Chủ Tịch phụ trách Corporate Affairs PepsiCo ASIA PACIFIC.
  • Nguyên Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Foodexco.
  • Nguyên Tổng Giám Đốc Công ty SP Co.
  • Đồng sáng lập Công ty liên doanh nước giải khát quốc tế IBC.