PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên Hội đồng Viện

Chức danh

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế luật, Đại học quốc gia TP. HCM