PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân

Viện Trưởng

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Thủy văn môi trường, ngập lụt đô thị
 • Thích ứng biến đổi khí hậu
 • Kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo
 • Chuyển đổi Đô thị/Nông nghiệp bền vững
 • Khả năng phục hồi hệ sinh thái xã hội
 • Giải pháp dựa vào tự nhiên

Chuyên môn

 • Sau tiến sỹ (2013 – 2014): Học Viện Unesco – IHE, Delft, Hà Lan
 • Tiến sỹ (2010): Viện Nghiên cứu Thủy Lực và Tài Nguyên Nước, đại học Kỹ Thuật Braunschweig, Tp. Braunschweig, Cộng hòa liên bang Đức
 • Thạc sỹ (2006): Học viện khoa học thông tin địa lý và quan sát trái đất quốc tế ( ITC) – Hà Lan
 • Đại học (2002): Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

 • Heidi Kreibich, Kai Schröter, Giuliano di Baldassarre, Anne Van Loon, …, Hong Quan Nguyen, …., Philip Ward. The challenge of unprecedented floods and droughts in risk management. Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04917-5 (SCI, Q1)
 • Hong Quan Nguyen, Dung Duc Tran, Luan Dang Pham Manh Hong, Vu Thi Kim Loan, Loc Huu Ho, Pham Thi Anh Ngoc, Nguyen Dang Quang, Andrew Wyatt, William Sea, 2020. Socio – ecological resilience of mangrove-shrimp models under various threats exacerbated from salinity intrusion in coastal area of the Vietnamese Mekong Delta. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1731859 (SCOPUS, Q1)
 • Hong Quan Nguyen, Tran Duc Dung, Dang Kim Khoi, Dorien Korbee, Pham Dang Manh Hong Luan, Ho Huu Loc, Vu Thi Lan, Luu Thi Tang, Nguyen Tan Phat, Ngo Thi Thu Trang, Nguyen Thi Kim Dung, Andrew Wyatt, Maaike van Aalst, Tran Anh Thong, William Sea, 2020. Land use dynamics in the Mekong delta: from national policy to livelihood sustainability. Sustainable development https://doi.org/10.1002/SD.2036 (SSCI, Q1)
 • Hong Quan Nguyen, G. Meon, V. Th. Nguyen, 2019. Development of an Event-Based Water Quality Model for Sparsely-Gauged Catchments. Sustainability 11(6), 1773; https://doi.org/10.3390/su11061773 (SCIE/SSCI, Q2)
 • Hong Quan Nguyen, M. Radhakrishnan, T. K. N. Bui, H. L. Ho, L. P. Ho, V. T. Tong, L. T. P. Huynh, D. D. Tran, N. X. Q. Chau, T. T. T. Ngo, A. Pathirana, 2019. Evaluation of retrofitting responses on urban flood in Ho Chi Minh City using Motivation and Ability (MOTA) framework. Sustainable cities and Society, 47:101465 DOI: 10.1016/j.scs.2019.101465 (SSCI/SCIE, Q1)
 • Hong Quan Nguyen, Dorien Korbee, Ho Huu Loc, Jacob Weger, Phan Thi Thanh Hoa, Nguyen Thi Thanh Duyen, Pham Dang Manh Hong Luan, Luu Thi Tang, Dang Ho Thi Phuong Thao, Ngo Thi Thu Trang, Leon Hermans, Jaap Evers, Andrew Wyatt, Chau Nguyen Xuan Quang, Ho Long Phi, 2019. Farmer adoptability for livelihood transformations in the Mekong delta: a case in Ben Tre province. Journal of Environmental management and Planning. https://doi.org/1080/09640568.2019.1568768 (SSCI, Q1)
 • Hong Quan Nguyen, To Q. T., Phan D. D., Nguyen L.P., Tran T. H.A., Ngo X. Q., Dao P. Q., Le P. Q., Hanington P., Sea W., 2018. Conservation of the Mekong Delta wetlands through hydrological management. Ecol Res 33. Doi:10.1007/s11284-017-1545-1 (SCI, Q2)

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn vùng Tây Nam Bộ, nghiên cứu trường hợp điển hình tại tỉnh Bến Tre
 • Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2023 – 2030
 • Flood – based farming systems for enhancing livelihood resilience in the floodplain of upper Mekong delta
 • Trans-Path-Plan: Water Transformation Pathways Planning
 • Governance of Land Subsidence and Groundwater Management in the Mekong Delta Vietnam
 • Socio-hydrological perspective of climate change adaptation in large riverine islands: Comparative study from India, Bangladesh and Vietnam
 • Mainstreaming circular economy with renewable energy in Vietnam