Sáng ngày 25/1/2022 đã diễn ra buổi gặp gỡ trao đổi của các chuyên gia từ Viện nghiên cứu, Công ty cấp thoát nước môi trường tỉnh Bình Dương, Sở  Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC.

Buổi hội thảo do ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC chủ trì.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân trình bày tham luận Kinh tế tuần hoàn – Một số mô hình và tiềm năng phục vụ Quy hoạch tỉnh Bình Dương. Nội dung tham luận đã giới thiệu một số mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) của một trên thế giới như Hà Lan, Đức, Trung Quốc. Từ đó đề xuất các mô hình KTTH tiềm năng áp dụng tại tỉnh Bình Dương như mô hình cộng sinh công nghiệp, mô hình nông lâm nghiệp và thực phẩm, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải đô thị, đô thị thông minh và chuyển đổi số và các mô hình tiềm năng khác. PGS. Quân cũng đánh giá các cơ hội và thách thức trong quá trình áp dụng KTTH tại địa phương Bình Dương, trong đó nhấn mạnh KTTH là mô hình đa mục tiêu và là cơ hội lớn để huy động nguồn lực thực hiện đặc biệt là nguồn vốn/quỹ quốc tế, đồng thời sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương, vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp như Becamex là là yếu tố tối quan trọng cho sự thành công của mô hình KTTH khi triển khai. Vì vậy, tăng cường các cơ chế pháp lý, các chính sách, pháp luật hướng dẫn thực hiện KTTH đảm bảo tính liên ngành, liên lãnh vực là một trong những thách thức cần phải ưu tiên khắc phục. Các đề án, dự án áp dụng KTTH làm nền tảng phục vụ cho quy hoạch của địa phương, và tại các doanh nghiệp cần được nhanh chóng triển khai để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững tại các khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư trong giai đoạn 2021-2030.

Kết luận tại buổi Hội thảo, ông Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia từ Viện trưởng Viện quy hoạch thủy lợi Miền Nam, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn. Tổng công ty Becamex sẽ ghi nhận và có những trao đổi sâu thêm trong thời gian tới phục vụ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Thông tin chi tiết bài trình bày tham luận có thể tham khảo tài liệu bên dưới.