Được lời mời của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố) và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (trực thuộc Sở Ngoại Vụ), PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân đã trình bày chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn và định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” với các cán Bộ trực thuộc các sở Ban ngành Tp. Hồ Chí Minh và một số địa phương Tiền Giang, Sóc Trăng vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại Khách sạn Sài Gòn.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân đã chia sẽ về tình hình phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và trên thế giới. TS. Quân cũng chia sẽ các kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, trong đó bao gồm hướng dẫn lồng ghế Kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch phát triển kinh tế đia phương .