Ông Don Lam

Ông Don Lam

Phó Chủ tịch Hội đồng Viện

Chức danh

  • Đồng sáng lập & Tổng Giám Đốc Quỹ VinaCapital.
  • Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ Tướng.
  • Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV).
  • Chủ Tịch Quỹ tài trợ VinaCapital – VinaCapital Foundation.
  • Nguyên Quản Lý Cao Cấp tại Deutsche Bank và Coopers & Lybrand tại Việt Nam cũng như Canada.