1. Hội thảo “Circular Economy – a solution for leapfrogging in developing countries”
  • Đơn vị tổ chức: ICED, Khoa địa chất và dầu khí (Đại học Bách Khoa Tp. HCM), Đại học UTS (Úc)
  • Vai trò: Tổ chức, chủ trì Hội thảo
  • Thời gian: 15/01/2021

 

2. Trình bày “Kinh tế tuần hoàn, góc nhìn từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn” tại hội nghị về “Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”
  • Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Aston (Vương quốc Anh)
  • Vai trò: Diễn giả
  • Thời gian: 19/01/2021

 

3. “Circular economy network launch – Vietnam”
  • Đơn vị tổ chức: Circular economy network
  • Vai trò: Diễn giả
  • Thời gian: 2/2/2021