Với sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế Richard McClellan và Quỹ Hanns-Seidel Việt Nam (HSF Vietnam), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn: “Lồng ghép kinh tế tuần hoàn trong quy hoạch tỉnh”.

Mục tiêu:

  • Xây dựng năng lực kinh tế tuần hoàn cho các nhà hoạch định chính sách cấp tỉnh
  • Hình thành kết nối giữa các địa phương để hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn.
  • Xác định địa phương đi đầu về áp dụng kinh tế tuần hoàn hướng tới tiềm năng hợp tác trong tương lại

Thời gian:

  • Ngày 1: Thứ 5, ngày 1/12/2022, 8:30 sáng – 4:30 chiều
  • Ngày 2: Thứ 6, ngày 2/12/2022, 8:30 sáng – 4:30 chiều

Thành phần:

  • Các cá nhân là lãnh đạo địa phương và các Sở, ban, ngành tham gia xây dựng quy hoạch

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ: Anh Lê Bá Nhật Minh (lbn.minh@iced.org.vn)