Ngày 17/12/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố thành lập “Đối tác Hành động về Nhựa và sức khỏe” (PHA), với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức quốc tế. Các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, viện nghiên cứu.

Lễ ra mắt “Đối tác hành động về Nhựa và sức khỏe” (PHA) là một trong những hoạt động được khởi động trong khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa bằng các giải pháp địa phương (LSPP)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
“Đối tác Hành động về Nhựa và Sức khỏe” (PHA) với sự tham gia của các tổ chức và sáng kiến liên quan đến chất thải nhựa như Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP), Liên minh Không rác thải Việt Nam (VZWA), Văn phòng Điều phối Quốc gia Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN), v.v… được thành lập nhằm kết nối các mạng lưới và sáng kiến hiện có trong ngành Nhựa và sức khỏe, hỗ trợ trong việc huy động các nguồn lực kỹ thuật và tài chính, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, đóng góp vào vận động chính sách liên quan đến chất thải nhựa và sức khỏe, đồng thời nâng cao hiệu quả của các sáng kiến liên quan.

Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm phát sinh khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó tỷ lệ nhựa chiếm 10 – 20% (mỗi năm phát sinh khoảng 2,5 – 5 triệu tấn rác thải nhựa). Vì vậy, việc thành lập một mạng lưới như PHA là rất cần thiết để có thể tập hợp nguồn lực từ các đối tác quốc tế, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học để chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, một vấn đề đáng báo động ở Việt Nam.

Là một thành viên của PHA, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp vào các hoạt động của mạng lưới như vận động về chất thải nhựa và sức khỏe, xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm chất thải nhựa, cũng như thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về mối liên hệ giữa nhựa và sức khỏe và triển khai các mô hình điểm nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại một số địa phương trong cả nước.

Tham khảo thêm thông tin tại: https://nhandan.vn/moi-truong/cong-bo-mang-luoi-doi-tac-hanh-dong-ve-nhua-va-suc-khoe–678701/