Nhận lời mời của Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham dự hội thảo xin ý kiến chuyên gia cho Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản ngày 22 tháng 10 năm 2021, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân, TS. Nguyễn Minh Tú đã tham dự Hội thảo và đóng góp ý kiến. Trong phần phát biểu của ICED, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân đã đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng cục Thủy sản trong việc xây dựng đề án, đặc biệt trong việc đưa Kinh tế tuần hoàn vào chương trình Quốc gia.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân cũng có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc đánh giá tiềm năng của Kinh tế tuần hoàn trong thủy sản liên quan đến việc giảm thiểu nguồn thức ăn nhập khẩu, tạo thêm việc làm, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, phục hồi sinh thái tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính cũng như vai trò chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ đối với các sản phẩm, chương trình có tính liên ngành, liên Bộ, có tác động  cao. Đồng thời, đề nghị Bổ sung mục tiêu về tăng cường tận dụng phụ phế phẩm, chiết xuất các mặt hàng có giá trị kinh tế cao từ phụ phẩm tôm, cá tra, đưa phụ phẩm thủy sản thành một nguồn tài nguyên, tạo ra các sản phẩm có giá trị thương hiệu quốc gia; Xây dựng các quy chuẩn về sản xuất, nhập khẩu và sử dụng phụ phẩm thủy sản 2 vào Mục 2 (Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025) và bổ sung nội dung “Phát triển các mô hình KTTH nhằm liên kết sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tận dụng các nguồn phụ phế phẩm, chiết xuất các nguồn nguyên vật liệu, phụ phế phẩm thủy sản có giá trị kinh tế cao cho sản xuất thực phẩm, y dược, sinh học…” vào mục Mục 6.3. (Phát triển các mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm).