Trong 2 ngày (07 và 08 tháng 7 năm 2022) tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo tập huấn về “Áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam”.

Theo lời mời của đơn vị tổ chức, tại hội thảo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) đã trình bày các nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang được triển khai nghiên cứu.

Toàn cảnh Hội thảo ngày 7.7.2022. Nguồn: ciem.org.vn

Trong ngày hội thảo thứ 2 (08/07/2022), PGs. Ts. Nguyễn Hồng Quân (Viện trưởng) đã giới thiệu với các đại biểu tham dự hội thảo về các mô hình kinh doanh tuần hoàn tiềm năng. Tiếp theo đó, Ts. Nguyễn Minh Tú đã trình bày các nội dung về KTTH trong lĩnh vực nông nghiệp và Ts. Nguyễn Kiều Lan Phương đã chia sẻ với các đại biểu về nội dung KTTH trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị. Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp chia sẻ và thảo luận các vấn đề trọng tâm về xây dựng mô hình kinh doanh và phát triển KTTH ở Việt Nam.

Slide trình bày của ICED
Vui lòng đọc thêm tại http://ciem.org.vn/tin-tuc/9065/hoi-thao-tap-huan-ap-dung-mo-hinh-kinh-doanh-tuan-hoan-tai-viet-nam