Ngày 12/3/2023, tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần Hoàn (ICED)

Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHQG-HCM) đại diện là viện trưởng PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, ThS. Bùi Lê Thanh Khiết phối hợp với phòng thí nghiệm Tài nguyên Trái đất và Môi trường (ERE Lab), Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, ĐHQG-HCM, đại diện là TS. Đặng Thương Huyền, TS. Lê Nguyễn Hải Nam, NCV La Nam Phát gặp gỡ công ty hoá chất hàng đầu thế giới BASF mà đại diện là tổng giám đốc công ty BASF tại Việt Nam, ông Erick Contreras và chịu trách nhiệm các dự án phát triển bền vững của tập đoàn tại Việt Nam, bà Đỗ Thị Hồng Duyên.

Các bên trao đổi các hướng hợp tác liên quan đến phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Các ưu tiên BASF tại Việt Nam với Viện ICED và ERE lab liên quan đến hỗ trợ hợp tác triển khai các nghiên cứu chuyển đổi food waste thành biomaterials, hội thảo về kinh tế tuần hoàn sắp tới do ICED tổ chức.

ICED rất vui mừng có sự quan tâm chú ý từ BASF trong quá trình chuyển đổi từ nghiên cứu ra thực tiễn.