”Mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống dựa trên nền tảng các sản phẩm được sử dụng một lần, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, đe dọa sức khỏe và môi trường tự nhiên.

Mô hình kinh tế tuần hoàn tập trung vào các chiến lược giảm thiểu – tái sử dụng – tân trang và tái chế sản phẩm, nhằm giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên và loại bỏ rác thải. Đây sẽ là giải pháp cho mô hình phát triển bền vững để cứu lấy tương lai của con cháu chúng ta.”

Ông Philipp Rösler | Cố vấn ICED, nguyên Phó Thủ tướng Đức và nguyên CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)

Đọc thêm về Kinh tế tuần hoàn

Giải pháp kinh tế tuần hoàn

Hoạt động và Tin tức