Ngày 08/12/2023, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Xây dựng và phát triển hệ thống hậu cần ngược cho chuỗi bán lẻ” nhằm chia sẻ kết quả sơ bộ và tham vấn ý kiến từ các cơ quan, chuyên gia, doanh nghiệp.

Hội thảo tham vấn là hoạt đông trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển hệ thống hậu cần ngược cho chuỗi bán lẻ” thuộc Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Công Thương.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp bán lẻ (như Guardian, Thế giới di động, Bách Hóa Xanh, Thiên Ân Homefoods,…), nhà khoa học và chuyên gia về chuỗi cung ứng đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM, Phân hiện Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM,…

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân giới thiệu về dự án và trình bày: “Giải pháp và lộ trình áp dụng hậu cần ngược”
ThS. Lê Bá Nhật Minh trình bày: “Hiện trạng áp dụng hậu cần ngược tại doanh nghiệp bán lẻ”
Ông Vũ Quý Hai – Giám đốc chuỗi cung ứng, Công ty Guardian trình bày: “Hiện trạng áp dụng hậu cần ngược tại Guardian”
Đại diện Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM trình bày “Đánh giá năng lực áp dụng hậu cần ngược trong vận hành chuỗi bán lẻ”
Ông Vũ Quý Hai trao đổi và góp ý về các giải pháp đề xuất
Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các góp ý của Đại biểu tại Hội thảo là những chất liệu quan trọng để Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện nội dung nghiên cứu.