Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) là một trong các chuyên gia đã tham gia trực tuyến và phát biểu một số góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Chủ trì buổi họp là Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong nội dung phát biểu, PGS. Quân đề nghị bổ sung tiêu chí vùng, tiêu chí đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực sản xuất chính, tiêu chí kết nối doanh nghiệp, khu công nghiệp, đặc biệt là cần quan tâm mức độ ưu tiên giữa các tiêu chí kinh tế-xã hội-môi trường trong Điều 187 Tiêu chí về kinh tế tuần hoàn.

Tại Điều 188 về Lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn, PGS. Quân đề xuất đối với những chương trình đề án kinh tế tuần hoàn có tính chất liên kết giữa các Bộ/ngành cao cần được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo thực hiện, đặc biệt với những sản phẩm, ngành công nghiệp có tính chất chiến lược, có giá trị kinh tế xã hội cao, đóng góp vào nền kinh tế đất nước. Đồng thời, Chính phủ, Ủy Ban nhân dân tỉnh thành cần xây dựng các cơ chế thí điểm một số đế án triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết các vướng mắt cấp thiết. Ngoài rà, cần có sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể lồng ghép các chương trình, giải pháp kinh tế tuần hoàn trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Đặc biệt là, thành lập Hội đồng Quốc gia về Kinh tế tuần hoàn (hoặc tích hợp vào Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh) làm cơ sở cho việc có cơ quan/đơn vị thực hiện công tác đánh giá, khuyến khích việc thực hiện, phát triển Kinh tế tuần hoàn.

Tại Khoản 2, Điều 189. Khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn, PGS đề nghị bổ sung thêm: Cung cấp nền tảng chia sẻ sản phẩm/ tài nguyên trong nền kinh tế; Có chính sách hỗ trợ hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối các đơn vị sản xuất triển khai kinh tế tuần hoàn, đặc biệt lồng ghép vào chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn cấp TW, địa phương; Chính sách, nguồn vốn ưu đãi cho chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; Sự cần thiết lập Quỹ thúc đẩy nghiên cứu, áp dụng và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn hoặc lồng ghép vào Quỹ bảo vệ Môi trường.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến do ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.