Vào ngày 15 tháng 04 năm 2022, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) gồm có có PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân (Viện trưởng) và TS. Đặng Thương Huyền đã gặp gỡ và làm việc cùng TS. Philipp Roesler (Thành viên Ban Cố vấn ICED) nhằm trao các định hướng phát triển ICED trong bối cảnh mới.

Thay mặt ICED, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân giới thiệu về tầm nhìn, mục tiêu, các hoạt động, và dự án trọng tâm đang triển khai. Ông Philipp Roesler đã có những gợi ý về chiến lược phát triển ICED trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), năng lượng tái tạo, hydrogen, tài chính xanh, cũng như cam kết hỗ trợ ICED trên bản đồ kinh tế tuần hoàn thế giới.

Buổi gặp mặt đã đạt được kết quả tốt đẹp như mong đợi, lãnh đạo ICED và TS. Philipp Roesler thống nhất về lộ trình, kế hoạch  hoạt động trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo.