Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Viện nghiên cứu phát triển Kinh Tế Tuần Hoàn (ICED), đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng tổ chức và Viện Quốc tế nghiên cứu Môi trường (International Institute for Enviromental Studies – IIES), Đại học Trent đã tổ chức chương trình Hội thảo trực tuyến trên nền tảng số IIES-ICED Virtual Workshop on Circular Economy. Chương trình diễn ra tốt đẹp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình cũng như quan tâm sâu sắc của hơn 70 chuyên gia trong và ngoài nước.

Xuyên suốt 3 giờ đồng hồ, các chuyên gia và thành viên tham dự đã chia sẻ, trao đổi, thảo luận sôi nổi, những vấn đề liên quan đến Kinh Tế Tuần Hoàn (Circular Economy) một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong đó, bao gồm các chủ đề “Kinh tế tuần hoàn: những nền tảng” (giáo sư Marian Chertow, Yale University, Mỹ), “Kinh tế và chính sách trong Kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh quốc gia, kinh tế toàn cầu” (Giáo sư Raimund Bleischwitz, University College London, Anh); “Kinh tế tuần hoàn và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (giáo sư Nguyễn Hữu Ninh); “Tính bền vững mô hình kinh tế tuần hoàn và các giải pháp” (Tiến sỹ Anne Velenturf, University of Leeds, Anh); “Phát luật và chính sách Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” (Tiến sỹ  Lại Văn Mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam); “Thiết kế trong Kinh tế tuần hoàn gắn với Môi trường xây dựng” (TS. Melissa Bilec, University of Pittsburg, Mỹ); “Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp – thực phẩm” (TS. Jury Gualandris, Western University, Canada).

Chương trình IIES-ICED Virtual Workshop on Circular Economy không chỉ tạo ra dấu ấn về thành công bước đầu trong việc chia sẽ, trao đổi học thuật về Kinh Tế Tuần Hoàn, tình hình nghiên cứu, triển khai trên thế giới, vốn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm của ICED trong sứ mệnh kết nối Việt Nam với thế giới trong nghiên cứu và và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.

Buổi Hội thảo cũng chứng kiến Công bố Biên bản hợp tác giữa Viện nghiên cứu phát triển Kinh Tế Tuần Hoàn (ICED), Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh và Viện Quốc tế nghiên cứu Môi trường (International Institute for Enviromental Studies – IIES), Đại học Trent.