Ngày 23/12, tại khách sạn Pullman, thành phố Vũng Tàu, Hội đồng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) đã tổ chức Phiên họp lần 3 năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2021; góp ý, xây dựng phương hướng hoạt động, định hướng chiến lược của ICED trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Tham dự phiên họp trực tiếp có các thành viên Hội đồng ICED là GS.TS Nguyễn Văn Phước (Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì cuộc họp); PGS.TS Mai Thanh Phong (Phó chủ tịch Hội đồng); GS.TS. Phan Đình Tuấn; Ông Trương Hùng (Nutifood); PGS.TS. Nguyễn Đình Tứ; PGS.TS Huỳnh Thành Công; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân; ông Phạm Phú Trường; TS. Đặng Thương Huyền và toàn thể cán bộ, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện. Tham gia họp trực tuyến có PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng; Ông Nguyễn Anh Khoa, Bà Như Thủy (VinaCapital).

Các thành viên tham dự Phiên họp Hội đồng Viện

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân thay mặt lãnh đạo Viện báo cáo “Kết quả hoạt động và tình hình sử dụng vốn năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022”. Trong đó, có một số nội dung nổi bật gồm: Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện, đội ngũ nhân sự, các chuyên gia hiện đang công tác tại Viện có độ tuổi trung bình còn trẻ, nhiều tiềm năng phát triển, chất lượng nhân sự cao, đáp ứng các nhu cầu về chuyên môn. Về hoạt động nghiên cứu khoa học, dự án tư vấn, ICED đã tích cực triển khai xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và tham gia các dự án tư vấn, tham gia các Hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, xuất bản các bài báo khoa học với chất lượng được cộng đồng khoa học đánh giá cao; dịch và xuất bản cuốn sách “Quản lý chiến lược và kinh tế tuần hoàn” dự kiến sẽ được tổ chức ra mắt trong thời gian tới. Hiện ICED đã thực hiện ký kết nhiều MoU với các đối tác, đồng thời thường xuyên kết nối, hợp tác và mở rộng mạng lưới các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành tại các viện, trường nghiên cứu có uy tín quốc tế. Ngoài ra, ICED cũng đang phối hợp chặt chẽ các cấp từ Trung ương đến các địa phương, xây dựng các đề án, nghiên cứu ứng dụng Kinh tế tuần hoàn cũng như hỗ trợ tư vấn, xây dựng chính sách về Kinh tế tuần hoàn.

Tiếp theo, ông Phạm Phú Trường, Phó Viện trưởng ICED đã bổ sung một số nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động năm 2022 và một số giải pháp cần tập trung trong thời gian tiếp theo (bao gồm việc nâng cao hình ảnh Viện, Đào tạo, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực KTTH)

Cuộc họp nhận được ý kiến đóng góp của tất cả thành viên tham dự trong đó gồm các ý chính như sau: Hội đồng Viện đánh giá cao các kết quả đã đạt được của ICED trong năm 2021, đặc biệt là các công bố bài báo khoa học quốc tế, các hoạt động kết nối Trung ương, địa phương cũng như triển khai xây dựng và thực hiện các Đề án, chương trình. Ngoài ra, phiên họp cũng trao đổi về các chương trình nghị sự của Quốc gia trong năm 2021, đặc biệt là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 của Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 31/10 – 12/11/2021 tại Glasgow (Anh), mở ra cơ hội, đồng thời cũng là thách thức cho ICED với vai trò là đơn vị tiên phong về Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Tuy nhiên, nội dung các công việc hiện đang triển khai của Viện khá dàn trải. Trong khi đó, nguồn lực về con người, về tài chính của Viện còn có những hạn chế nhất định, do đó, ICED cần tính toán bố trí, triển khai có chọn lọc các nội dung, phù hợp với điều kiện khả năng của Viện. Tập trung xây dựng và triển khai ứng dụng Kinh tế tuần hoàn gắn với Doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và tư vấn giải pháp cho những đề bài cụ thể của các doanh nghiệp; Kết nối và sử dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn lực hiện có của hệ thống các chuyên gia, viện, trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Tp.HCM, huy động kiến thức liên ngành, kết nối chuyên gia, tận dụng các chương trình quốc gia.

Ngoài ra, ICED cần rà soát lại hiệu quả các hoạt động hiện đang triển khai của mình, xác định nội dung trọng điểm để tập trung đầu tư về nguồn lực, phục vụ 2 mục tiêu: (1) Nghiên cứu cơ bản các nội dung lý thuyết về kinh tế tuần hoàn, khẳng định ĐHQG TP.HCM là đơn vị xung phong, đi đầu về Kinh tế tuần hoàn; bên cạnh có nhiều sản phẩm báo cáo được công bố quốc tế, các nội dung cần giải quyết thực tiễn đặt ra, ứng dụng trong thực tế vận hành của nền kinh tế; (2) Khẳng định năng lực của Viện và xây dựng định hướng chiến lược, tập trung đầu tư vào các nội dung cụ thể, đáp ứng các nghiên cứu quốc tế cũng như thực tế của địa phương. Hơn nữa, ICED xác định nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn cần đáp ứng chiến lược phát triển lâu dài, xác định nguồn lực, kết hợp liên ngành, tạo thay đổi nhận thức rộng rãi về Kinh tế tuần hoàn, xây dựng bộ máy cơ hữu đủ mạnh và mạng lưới cộng tác viên rộng lớn; ICED hướng tới tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động tư vấn cho Nhà nước, Doanh nghiệp; hợp tác xây dựng và phản biện chính sách, hỗ trợ triển khai các Nghị quyết của Đảng và chính phủ vào thực tiễn cuộc sống.

GS. TS. Nguyễn Nguyễn Văn Phướcchủ trì phiên họp

PGS. TS. Nguyễn Đình Tứ phát biểu tại phiên họp

Ông Phạm Phú Trường (Phó Viện Trưởng) phát biểu tại phiên họp

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân (Viện trưởng) trình bày kết quả báo cáo tại Phiên họp

Tại cuộc họp, Ông Phạm Phú Trường, Phó Viện trưởng của ICED cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Ban cố vấn, Hội đồng Viện. ICED sẽ tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh chiến lược, Viện cũng sẽ nghiên cứu, bố trí nguồn vốn và nguồn lực phù hợp hơn nữa để tập trung vào các đề tài, chương trình phù hợp với khả năng, điều kiện của Viện, mang lại hiệu quả thực tiễn, phấn đấu tăng dần mức tự chủ tài chính và tiến tới hoàn toàn có thể tự chủ về tài chính trong tương lai. ICED sẽ tập trung xây dựng thế mạnh đặc trưng, qua Đề án nghiên cứu ứng dụng Kinh tế tuần hoàn tại Côn Đảo, từ đó xây dựng khung chương trình nhằm có thể linh động ứng dụng triển khai tại nhiều địa phương khác nhau; Hướng tới xây dụng khung Kinh tế tuần hoàn riêng cho doanh nghiệp; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về KTTH nhằm tập trung phát triển hoạt động tư vấn, đào tạo doanh nghiệp. ICED tiếp tục tham vấn các thành viên Hội đồng, đóng góp các ý kiến nhằm sớm hoàn thiện báo cáo định hướng chiến lược phát triển của ICED trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết thúc Phiên họp, GS.TS Nguyễn Văn Phước cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, nhắc lại các ý kiến đóng góp rất sâu sắc và nhiều tâm huyết của các thành viên Hội đồng tại buổi họp; đề nghị ban lãnh đạo ICED tiếp thu và sớm có báo cáo cập nhật kế hoạch, định hướng phát triển của ICED.

Phan Đức Thái, Chuyên viên ICED