2022

 1. Lê Tân Cương, Nguyễn Văn Phước, Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Thị Diễm Loan, Nguyễn Hồng Quân, (2022). Khả năng thích ứng vùng ven biển với rủi ro sự cố môi trường từ lục địa – Nghiên cứu điển hình vùng ven biển Đông Nam Bộ. VNUHCM Journal of Earth Science and Environment, 6(2), 545-555. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjsee.v6i2.701
 2. Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Kiều Lan Phương, Nguyễn Quang Dũng, 2022. Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, hài hòa với bảo vệ môi trường. Tạp chí Cộng sản. 04/05/2022
 3. Phan Trường Khanh, Nguyễn Hồng Quân, Tô Quang Toản, 2022. Đánh giá các thay đổi dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công và các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng ĐBSCL. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 738, 34-48; doi:10.36335/VNJHM.2022(738).34-48
 4. Nguyễn Duy Phương, Từ Minh Thuận, Nguyễn Hồng Quân, 2022: Đánh giá trình sách phát triển Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam giai đoạn 2000-2022. Kinh tế và dự báo, số 23 tháng 08/2022 (813), trang 7 – 10

2021

 1. Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Kiều Lan Phương, Trần Thị Diễm Phúc, Bùi Lê Thanh Khiết, Đặng Thương Huyền, 2021. Một số trao đổi liên quan đến quy định kinh tế tuần hoàn trong Dự thảo hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Số 7/2021. Tạp chí Môi trường
 2. Lê Tân Cương, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Hồng Quân (2021). Nghiên cứu đánh giá rủi ro môi trường vùng ven biển: Tổng quan phương pháp luận. Science & Technology Development Journal – Science of The Earth & Environment, 5(2), 398-407. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjsee.v5i2.558
 3. Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Kiều Lan Phương, Trần Thị Diễm Phúc, Bùi Lê Thanh Khiết, Đặng Thương Huyền, 2021. Một số trao đổi liên quan đến quy định kinh tế tuần hoàn trong Dự thảo hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tạp chí Môi trường. Tổng cục Môi trường số 7/2021.
 4. Trần Thiện Khánh, 2021. Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình tái chế chất thải rắn tại Việt Nam. Bản tin sản xuất và tiêu dùng bền vững. Văn phòng sản xuất và tiêu dùng bền vững. Số 2/2021. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.
 5. Nguyễn Hồng Quân, Đặng Thương Huyền, Jason Nguyễn, Jasmine Hà, Phan Đức Thái, Phạm Phú Trường, 2021. Một số vấn đề về phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam. Số 1 + 2, trang 49 – 51

2020

 1. Lưu Thị Tặng , Nguyễn Thị Ngọc Hạnh , Trần Đức Dũng, Nguyễn Hồng Quân, 2020. Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến hiện trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre: nghiên cứu điển hình mô hình sinh kế bưởi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.
 2. Nguyễn Minh Tú , Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thị Thanh Duyên, 2020. Chuyển đổi các mô hình sinh kế trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong bối cảnh gia tăng xâm nhập mặn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.
 3. Ngô Hoàng Đại Long , Nguyễn Thị Thanh Duyên , Phạm Đăng Mạnh Hồng Luân, Nguyễn Hồng Quân, 2020. Phát triển bền vững mô hình sinh kế dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.
 4. Vũ Quang Trung , Tô Quang Toản, Nguyễn Hồng Quân, 2020. Mô hình thủy động lực và xâm nhập mặn để mô phỏng ảnh hưởng của của phát triển thượng lưu, nước biển dâng và gió chướng đến thay đổi xâm nhập mặn ở Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2020.