Trao đổi giữa lãnh đạo ICED và TS. Philipp Roesler– Định hướng phát triển ICED

Vào ngày 15 tháng 04 năm 2022, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh...

Trao đổi giữa ICED và CIEM – Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn

Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần...

Seminar Recap “Environment and Circular Economy” with the YSEALI Academy at Fulbright University Vietnam (“Fulbright”).

On 18 Mar. 2022, ICED co-organized the seminar “Environment and Circular Economy” with the YSEALI...

ICED and WEC-VN published the World Energy Council Issues Monitor 2021: Vietnam

Institute for Circular Economy (ICED), Vietnam National University – Ho Chi Minh City and Vietnam...

MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Hưng Thịnh Innovation và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) ký...

Virtual workshop Recap “Sustainable Consumption and Production: A Circular Economy’s Perspective”

On March 9, 2022, ICED co-organized the virtual workshop “Sustainable Consumption and Production: A Circular...

UTokyo-ICED workshop Sustainable Consumption and Production: A Circular Economy’s Perspective – March 2022

This workshop aims to initiate an international platform of discussion and exchange research work and...

ICED Đề Xuất Áp Dụng Mô Hình Kinh Tế Tuần Hoàn Tại Tỉnh Bến Tre

Vào ngày 15-2-2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên...

Food system transformation for sustainable city-regions: exploring the potential of circular economies

Calls for food system transformation to strengthen synergies between socio-economic and environmental goals have been...