Lễ công bố thành lập ICED

Lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại...

VIPRI và ICED tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công...

World Bank – Webinar learning series on Circular Economy and Private Sector Development April 21, 2020- 2021 Online

The linear, take-make-dispose economy that has driven economic growth over the past several hundred years...