ICED THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

Dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế...

IIES-ICED Virtual Workshop on Circular Economy

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Viện nghiên cứu phát triển Kinh...

ICED tham dự hội thảo xin ý kiến chuyên gia cho Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản

Nhận lời mời của Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

Nhóm nghiên cứu ICED đóng góp tham luận tại hội thảo “Những vấn đề chung về Kinh tế Tuần Hoàn”

Được lời mời của Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội...

ICED proposed solutions for circular – based tourism to support Hội An Green Destination 2030

The transition towards green and ecologically friendly tourism in the post-Covid-19 period is a positive...

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 29/9, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế T.Ư, Đại học Quốc gia...

Doanh nghiệp thiếu gì cho chiến lược kinh tế tuần hoàn?

Nghiên cứu mới đây của công ty DNV và Hội đồng Doanh nghiệp thế giới...