ICED becomes a member of Circular Economy Alliance

This certificate verifies that the holder is an official partner of Circular Economy Alliance. As...

ICED tham gia giảng dạy khóa tập huấn “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp kinh tế tuần hoàn”

Từ ngày 26 đến ngày 27/05, tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã diễn ra...

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp phục vụ phát triển đô thị tỉnh Bình Dương bền vững

Trong khuôn khổ hội thảo khoa học “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng...

Việt Nam đủ khả năng tiên phong thế giới về kinh tế tuần hoàn

Thách thức lớn nhất của kinh tế tuần hoàn cũng chính là ưu điểm của...

Policy options for offshore wind power in Vietnam

This study assesses key barriers to offshore wind power (OWP) development in Vietnam and policy...

Circular Transition Indicators v3.0 – Metrics for business, by business

With sustainability going mainstream, there is rising pressure on companies to demonstrate circular performance. The...

Bản chất và cơ hội của kinh tế tuần hoàn

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần...

Trao đổi giữa ICED và CIEM – Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn

Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần...

MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Hưng Thịnh Innovation và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) ký...

Virtual workshop Recap “Sustainable Consumption and Production: A Circular Economy’s Perspective”

On March 9, 2022, ICED co-organized the virtual workshop “Sustainable Consumption and Production: A Circular...