Tháng Năng lượng tái tạo 2021 (REM21) “Khởi tạo hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 ở Việt Nam”

Hội nghị của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Vương...

Meeting with Mr. Jelmer Hoogzaad from Shifting Paradigms, Netherlands

On 14th December 2021, ICED and Mr. Jelmer Hoogzaad (Shifting Paradigms) have held a meeting...

ICED THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

Dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế...

Collaboration in sustainable consumption and production – An online meeting between ICED & Dr. Yusuke Kishita (The University of Tokyo)

On Monday 11th, 2021, a meeting between the Institute for Circular Economy Development (ICED), Vietnam...

IIES-ICED Virtual Workshop on Circular Economy

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Viện nghiên cứu phát triển Kinh...

ICED tham dự hội thảo xin ý kiến chuyên gia cho Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản

Nhận lời mời của Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

Meeting with Dr. Ke Wang from PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), Netherlands

On 6th October 2021, ICED and Dr. Ke Wang (Knowledge Lead of PACE) have held...

Nhóm nghiên cứu ICED đóng góp tham luận tại hội thảo “Những vấn đề chung về Kinh tế Tuần Hoàn”

Được lời mời của Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội...

IIES ICED Virtual Workshop on Circular Economy | October 22, 2021

Topic: Circular economy with a special focus on international collaborations and globalization of the circular...

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 29/9, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế T.Ư, Đại học Quốc gia...