MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Hưng Thịnh Innovation và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) ký...

Virtual workshop Recap “Sustainable Consumption and Production: A Circular Economy’s Perspective”

On March 9, 2022, ICED co-organized the virtual workshop “Sustainable Consumption and Production: A Circular...

UTokyo-ICED workshop Sustainable Consumption and Production: A Circular Economy’s Perspective – March 2022

This workshop aims to initiate an international platform of discussion and exchange research work and...

ICED Đề Xuất Áp Dụng Mô Hình Kinh Tế Tuần Hoàn Tại Tỉnh Bến Tre

Vào ngày 15-2-2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên...

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững du lịch Hồ Tràm

Đó là quan điểm được giới nghiên cứu, chuyên gia đô thị nêu ra tại...

DUPC’s final webinar on “Hydrological complexity and agricultural transformation in the Vietnamese Mekong delta”

On 27th January 2022, the Institute for Circular Economy Development (ICED) has collaborated with the...

Meeting with U.S. Consulate General HCMC

On January 19th, 2022, a meeting between the Institute for Circular Economy Development (ICED) welcomed...

The announcement ceremony of the establishment of “Plastics and Health Action Partnership” (PHA)

On December 17, 2021, the announcement ceremony of the establishment of "Plastics and Health Action...