Theo PGS-TS. Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn – Đại học Quốc gia TP.HCM, bên cạnh việc thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, đại học khởi nghiệp còn giúp các doanh nghiệp hiện hữu (vốn chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp chính vào nền kinh tế) chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Qua đó, gia tăng giá trị kinh tế – xã hội quốc gia.